digitalna ŠTAMPA

Digitalna štampa je jedna od najmlađih tehnika štampanja, a njen osnovni cilj je da sam proces štampanja pojednostavi u najvećoj mogućoj mjeri.

Materijal koji se štampa se nalazi na računaru ili drugom uređaju (flash memorija, laptop i slično), te se sa njega prenosi na mašinu za štampanje, tako da praktično ne postoji nikakav kontakt.

Pored toga što je digitalna štampa pogodna i za štampu probnog otiska, ona se naročito preporučuje u slučaju kada je potrebno odštampati manji ili srednji tiraž, za kratko vrijeme. Štampanje na ovaj način se preporučuje naročito za : vizit karte, flajere, ID kartice, memorandume, ali i za različite vrste kataloga, brošura, pozivnica. Pored toga, digitalna štampa je pogodna čak i za štampanje knjiga, kao i za različite vrste pospekata, naljepnica, plakata, kao i kalendara.

Svakako je preporuka da ukoliko želite da dobijete vrlo brzo kvalitetno odštampan reklamni materijal, recimo to radite u digitalnoj štampi, dok se offset štampa preporučuje za štampanje većih i velikih tiraža.

Naša Digitalna štampa daje fenomenalne rezultate i sigruno je da ćete uvijek biti prezadovoljni otiskom na našim vrhunskim digitalnim štampačima. Posjetite nas i uvjerite se u naš kvalitet.

zainteresovani?

DIGITALNA ŠTAMPA

Digitalna štampa je jedna od najmlađih tehnika štampanja, a njen osnovni cilj je da sam proces štampanja pojednostavi u najvećoj mogućoj mjeri.

Materijal koji se štampa se nalazi na računaru ili drugom uređaju (flash memorija, laptop i slično), te se sa njega prenosi na mašinu za štampanje, tako da praktično ne postoji nikakav kontakt.

Pored toga što je digitalna štampa pogodna i za štampu probnog otiska, ona se naročito preporučuje u slučaju kada je potrebno odštampati manji ili srednji tiraž, za kratko vrijeme. Štampanje na ovaj način se preporučuje naročito za : vizit karte, flajere, ID kartice, memorandume, ali i za različite vrste kataloga, brošura, pozivnica. Pored toga, digitalna štampa je pogodna čak i za štampanje knjiga, kao i za različite vrste pospekata, naljepnica, plakata, kao i kalendara

Svakako je preporuka da ukoliko želite da dobijete vrlo brzo kvalitetno odštampan reklamni materijal, recimo to radite u digitalnoj štampi, dok se ofset štampa preporučuje za štampanje većih i velikih tiraža.

Naša Digitalna štampa daje fenomenalne rezultate i sigruno je da ćete uvijek biti prezadovoljni otiskom na našim vrhunskim Digitalnim štampačima. Posjetite nas i uvjerite se u naš kvalitet.

zainteresovani?
Sitemap