OFFSET ŠTAMPA

Offset štampa je najzastupljenija tehnika štampanja trenutno, a smatra se da se čak 80 do 85 % svih štamparskih zahtjeva upravo vrši po ovom principu. U suštini, offset štampa je i jedna od najisplativijih, ali i najbržih štamparskih tehnika, a primarno je namenjena štampanju većih tiraža.

Tehnika štampanja na ovaj način je u principu vrlo jednostavna i logična. Ukratko rečeno, tokom samog procesa se boja sa ploče prenosi na specijalnu gumu, pomoću koje se otisak prenosi na odabrani papir za štampanje. Papir koji se najčešće koristi za offset štampu je kunsdruk različite gramaže, ali i offsetni papir, kao i muflon.

Tokom samog procesa offset štampe se zapravo koriste samo 4 osnovne boje, odnosno: crna, plava, žuta i crvena. A tokom daljeg procesa štampanja, specijalnom tehnikom od njih nastaju sve ostale boje. Uz to, prisutna je takozvana paleta specijalnih boja, poput srebrne i zlatne koje ne mogu da se dobiju iz osnovnih boja.

zainteresovani?

OFFSET ŠTAMPA

Offset štampa je najzastupljenija tehnika štampanja trenutno, a smatra se da se čak 80 do 85 % svih štamparskih zahtjeva upravo vrši po ovom principu. U suštini, offset štampa je i jedna od najisplativijih, ali i najbržih štamparskih tehnika, a primarno je namenjena štampanju većih tiraža.

Tehnika štampanja na ovaj način je u principu vrlo jednostavna i logična. Ukratko rečeno, tokom samog procesa se boja sa ploče prenosi na specijalnu gumu, pomoću koje se otisak prenosi na odabrani papir za štampanje. Papir koji se najčešće koristi za offset štampu je kunsdruk različite gramaže, ali i offsetni papir, kao i muflon.

Tokom samog procesa offset štampe se zapravo koriste samo 4 osnovne boje, odnosno: crna, plava, žuta i crvena. A tokom daljeg procesa štampanja, specijalnom tehnikom od njih nastaju sve ostale boje. Uz to, prisutna je takozvana paleta specijalnih boja, poput srebrne i zlatne koje ne mogu da se dobiju iz osnovnih boja.

zainteresovani?
Sitemap