U pripremi biljaka i sintezi (sastavljanju lijeka) muslimanski farmaceuti koristili su nove metode, a neki od ovih metoda koriste se i danas.

Neke od tih metoda su:
⦿ destilacija: odvajanje tekućine;
⦿amalgamiranje: miješanje žive sa drugim metalima (živa je hemijski element koji u periodnom sistemu elemenata nosi simbol Hg, to je metal koji se na sobnoj temperaturi nalazi u tekućem stanju);
⦿ sublimacija: mijenjanje čvrste faze u gasnu, a nakon toga ponovo u čvrstu bez prolaženja kroz tekuću fazu;
⦿ kristalizacija: izdvajanje čvrste otopljene tvari iz otopine;
⦿cijeđenje.

Učenjak Er-Razi prvi je koristio živu za sastavljanje kreme, a ovo istraživanje primijenio je na majmunu.
U knjizi Antidotarium opisao je pripremanje i sastavljanje lijekova.
Nastojao je pripravljati lijekove koji bolesniku nisu neugodni.
Ispiranjem ljekovitih biljaka dobivao je ekstrakt koji je nazivao „rob“, a iz njega je pravio pilule. Kolirije za oči u obliku pastila naziva „sief“.
Od šečera iz Indije priprema sirupe.

___________________________________________

Muslim pharmacists used new methods in the preparation of plants and synthesis (compounding medicines), and some of these methods are still used today.
Some of these methods are:
⦿ distillation: liquid separation;
⦿ amalgamation: mixing mercury with other metals (mercury is a chemical element that bears the symbol Hg in the periodic table of elements, it is a metal that is in a liquid state at room temperature);
⦿ sublimation: changing the solid phase to gas, and then back to solid without passing through the liquid phase;
⦿ crystallization: separation of a solid dissolved substance from a solution;
⦿ squeezing.

The scientist Rhazes was the first to use mercury to make a cream, and he applied this research to a monkey.
In the book Antidotarium, he described the preparation and medicines compounding. He tried to prepare medicines that are not unpleasant for the patient. By washing medicinal plants, he obtained an extract that he called "rob", and he made pills from it.
Eye drops in lozenge form are called “sief”.
He prepares syrups from sugar from India.

Sitemap