Kaducej (lat. caduceus) ili Hermesov štap tipično je prikazan kao kratki glasnički štap isprepleten dvjema zmijama u obliku dvostruke uzvojnice, a ponekad nadvišen krilima. Tokom kasne antike kaducej je vjerojatno služio kao osnova za astrološki znak koji je predstavljao planet Merkur, a u rimskoj ikonografiji često je bio prikazivan kako stoji u lijevoj ruci grčkog boga Hermesa (rimski bog Merkur), glasnika bogova, vodiča mrtvih i zaštitnika trgovaca, kockara, lažljivaca i kradljivaca.

Kaducej se često koristi kao simbol medicine, posebice u Sjevernoj Americi, zbog miješanja s tradicionalnim simbolom medicine Asklepijevim štapom koji ima samo jednu zmiju, a nema krila.

___________________________

Caduceus (lat. caduceus) or the staff of Hermes is typically depicted as a short messenger staff entwined with two snakes in the form of a double coil, and sometimes surmounted by wings. During Late Antiquity the caduceus probably served as the basis for an astrological sign representing the planet Mercury, and in Roman iconography it was often depicted standing in the left hand of the Greek god Hermes (the Roman god Mercury), messenger of the gods, guide of the dead and patron of merchants, gamblers, liars and thieves.

The caduceus is often used as a symbol of medicine, especially in North America, due to confusion with the traditional symbol of medicine, the staff of Asclepius, which has only one snake and no wings.
Sitemap