Droge (lijekovi biljnog porijekla) su ekstrahirali s vodom, mlijekom, uljem i maslacem bivoljeg mlijeka.
Miksture su pravili dekokcijom, digestijom, infuzijom, maceracijom i fermentacijom.
Sokove su pripremali iz svježe biljke u mužaru/tarioniku s pistilom.
Infuze (“čajeve“) su pravili iz jednog dijela droge i osam dijelova vruće ili hladne vode, ostavili stajati dvanaest sati i istisnuli kroz tkaninu.
Na sličan način izrađivani su dekokti.
Mekane ekstrakte dobivali su isparavanjem i koncentriranjem dekokta.
Poznavali su i alkoholno vrenje. Pulverizirana droga ili dekokt držali su se u zemljanim posudama s medom i šećernim sokom kada je nastajao Spiritus sacchari.

_____________________________

Drugs (medicines of plant origin) were extracted with water, milk, oil and butter of buffalo milk.
Mixtures were made by decoction, digestion, infusion, maceration and fermentation.
Juices were prepared from fresh plants in a pestle and mortar.
Infusions “were made from one part of the drug and eight parts of hot or cold water, left to stand for twelve hours and squeezed through a cloth.
Decoctions were expressed in a similar way.
Soft extracts were obtained by evaporation and concentration of the decoction.
They also knew light alcohol fermentation. The pulverized drug or decoction was kept in earthen
vessels with honey and sugar juice when Spiritus sacchari was made.

Sitemap